Bridal Makeup แต่งหน้าเจ้าสาว

Bridal Makeup แต่งหน้าเจ้าสาว

รวมภาพแต่งหน้า - ดูรูปเพิ่มใน Facebook

Party Makeup แต่งหน้าไปงานเบาๆ

Graduation แต่งหน้ารับปริญญา

รวมภาพแต่งหน้า - Honey เรียนแต่งหน้าจริง,จบจริง,มืออาชีพจริง